Zatrudnienie architekta nie zawsze oznacza rezygnację z ulubionych przedmiotów i dekoracji oraz duże koszty. Oferujemy pomoc w przeprojektowaniu przestrzeni mieszkalnej z użyciem posiadanych elementów wyposażenia, możemy również zaproponować transformację posiadanych mebli czy innych elementów. Chcesz zmienić wystrój pokoju skorzystaj z tej oferty.

Wycena indywidualna.

Ile razy zastanawiamy się przed podjęciem ostatecznej decyzji o kupnie mieszkania czy domu, czy na pewno będą to odpowiednio wydane pieniądze? Czy uda się wykonać w nim zmiany, które są nam niezbędne do funkcjonowania? STUDIO del arte wychodzi Klientowi naprzeciw i oferuje pomoc w procesie poszukiwania nieruchomości, oceny nieruchomości także pod względem stanu technicznego, sprawdzeniu możliwości zmian, użycia konkretnych technologii oraz porównaniu kosztów eksploatacyjnych.
Budowa domu Cię przeraża? Boisz się, że coś umknie Twojej uwadze, przeoczysz coś lub czegoś nie rozważysz? Lub po prostu nie masz czasu. My wszystkim się zajmiemy. Poprowadzimy Cię lub za Ciebie proces budowy domu.
Pomoc ta obejmuje:

  • analizę formalno – prawną dokumentacji, konsultacje architektoniczno – konstruktorskie, wizję lokalną wybranej działki lub nieruchomości,
  • zmiany w projekcie – adaptacja projektu do potrzeb inwestora,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej branż oraz przyjęcie założeń wykonawczych,
  • przygotowanie kompleksowego kosztorysu szacunkowego inwestycji,
  • wyszukanie wykonawców, porównanie ofert,
  •  nadzór inwestorski czyli kontrola jakości prowadzonych prac, pilnowanie wydatków i szacowanie go zgodnie z ustalonym wcześniej kosztorysem, ustalanie harmonogramu prac, organizacja materiału i jego transportu na budowę oraz odbiory końcowe.

Ta NOWOŚĆ na rynku skierowana jest do osób, które chcą ograniczyć swoje zaangażowanie w prowadzeniu inwestycji do minimum. Warto mieć pewność udanej inwestycji na przyszłość!


Wycena indywidualna.

Porada dotycząca dowolnego zagadnienia z zakresu aranżacji wnętrz dowolnego pomieszczenia lub rozwiązania funkcjonalno – przestrzennego. Porada to informacja pisemna mailem z załączonymi ewentualnymi  szkicami rysunkowymi lub z linkami odsyłającymi do stron internetowych polecanych materiałów i rozwiązań. Porada jest bezpłatna chyba, że w wyniku korespondencji mailowej okaże się, że koniczne jest przygotowanie bardziej szczegółowych rysunków i po wzajemnym uzgodnieniu z Klientem przejdzie w konsultacje lub projekt.

Możliwe jest również zrealizowanie projektu w formie konsultacji – pomoc w doborze elementów i materiałów wykończeniowych, odpowiedzi na pytania Klienta bez przygotowywania rysunków projektowych a jedynie szkiców. Konsultacja połączona jest z wizytą u Klienta na miejscu konsultowanej inwestycji. Po wizycie Klient otrzymuje maila z podsumowaniem konsultacji czyli opisem wszystkich zagadnień poruszanych na spotkaniu, szkicami i linkami odsyłającymi do stron internetowych polecanych materiałów i rozwiązań.

Cena konsultacji jednego pomieszczenia to 500 zł brutto, poza terenem Trójmiasta cena do uzgodnienia.

Przykładowe podsumowanie konsultacji

Układ funkcjonalno – przestrzenny przedstawiony na rzutach, czyli pomysły na organizację przestrzeni (max. trzy warianty), zakończony układem ścianek działowych, schematem instalacji wewnętrznych: sanitarnej, co i elektrycznej (oświetlenia i zasilania) z mediami oraz układem podłóg. Rysunki branżowe są zwymiarowane i opisane w skali 1:25.

Wycena indywidualna.

Przedstawienie pomysłu na aranżację poszczególnych pomieszczeń na podstawie wizualizacji 3D lub fotorealistycznych. Projekt w postaci  wizualizacji 3D lub fotorealistycznych z opisem zastosowanych w wizualizacjach materiałów i elementów wyposażenia wnętrz, zostaje przygotowany na podstawie wybranego jednego, z przedstawionych przez projektanta wariantów (max. trzech) opracowanych na rzucie i uzgodnionego z Klientem zestawienia materiałów i elementów wyposażenia wnętrz. Projekt koncepcyjny może być początkiem współpracy nad projektem wykonawczym.

Wycena indywidualna.

Wykonanie rysunku inwentaryzacyjnego na bazie zebranych samodzielnie wymiarów w miejscu inwestycji – eliminuje rozbieżności pomiędzy posiadanym rysunkiem a stanem faktycznym. Koszt inwentaryzacji od 150 do 300 zł brutto, poza terenem Trójmiasta cena do uzgodnienia.

Projekt wykonawczy każdego pomieszczenia z rysunkami mebli projektowanych i doborem wszystkich elementów i materiałów wyposażenia wnętrz oraz zestawieniem ich ilości potrzebnych do zamówienia. Każdemu z nich towarzyszy opis techniczny. Projekt wykonawczy zawiera rzut, widoki ścian, dla łazienek osobno widoki ścian w pełni zaaranżowanych i osobno z układem płytek ściennych. Projektowi wykonawczemu może towarzyszyć kontrola założonego na inwestycję budżetu. Rysunki są zwymiarowane i opisane w skali 1:25.

Wycena indywidualna.

Nadzór autorski nad inwestycją prowadzony przez Architekta wnętrz obejmuje prace mające na celu kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do kompetencji nadzoru autorskiego należy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę) oraz akceptowanie zakończonych robót pod kątem ich estetycznej jakości.

– 1 wizyta na budowie w cenie projektu,

– kolejne wizyty w cenie 150 zł/ wizytę ( wizyta do 2 godzin ),

– opcjonalnie możliwe jest podpisanie umowy na cały proces nadzoru autorskiego prowadzonej inwestycji,

– realizacja przy wykonawstwie STUDIO del arte REALIZACJE lub polecanym przez STUDIO del arte skutkuje zniżką za nadzór autorski o 50%. Nadzór autorski nie jest nadzorem budowlanym.

Wycena indywidualna.

Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadzony przez Architekta wnętrz obejmuje obowiązki nadzoru autorskiego oraz dodatkowo  instruowanie wykonawcy w sprawach technologii prowadzenia robót oraz sposobu ich zabezpieczenia, oceny technicznej jakości robót (wyłącznie ocena wizualna), wyrywkowej kontroli wymiarowej  oraz uczestnictwo w odbiorach przejściowych i w odbiorze końcowym robót a także organizacja dostaw i transportów materiałów na teren budowy.

Wycena indywidualna.